Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Top Traders B.V. gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69934797;

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de door Top Traders B.V aangeboden diensten, waaronder ook begrepen de diensten van Top Traders B.V. aangeboden via de website http://www.xwise.nl en alle overige sites die onder de naam van Top Traders geregistreerd staan.

 

Privacy

Alle informatie of gegevens die naar Top Traders wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijzen zal/zullen worden behandeld overeenkomstig de wet.

Als bezoeker of gebruiker van deze website gaat u ermee akkoord dat Top Traders de door u verstrekte gegevens verwerkt voor de volgende doeleinden: marketing activiteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving.

U heeft het recht Top Traders schriftelijk en kosteloos, te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te beëindigen.

Top Traders bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciële privé doeleinden is het, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Top Traders, niet toegestaan om de inhoud van de website en uitingen onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Een ieder is verplicht aanwijzingen van Top Traders omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Deze website is gericht tot het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Nederlands recht van toepassing is, die in verband met in deze publicatie of andere publicaties van Top Traders informatie ontstaan.

Top Traders verbiedt nadrukkelijk het doorleiden van deze publicatie of andere publicaties van Top Traders via internet of op een andere manier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derden partijen op dit gebied.

Top Traders biedt educatie aan via www.xwise.nl – deze educatie is puur informatief bedoeld en moet niet gezien worden als trading advies of beleggingsadvies.